W Mołdawii po polsku i o Polsce

Po raz kolejny odbyła się wyjazdowa szkoła w Mołdawii realizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Projekt był współfinansowany przez Kancelarię Senatu RP.
     Do Kiszyniowa skierowani zostali Karolina Graboń i Marek Grela. Lektorzy przez kilkanaście dni pracowali z grupą studentów polonijnych, którzy postanowili spędzić swoje wakacje z polskim językiem i kulturą.
     Karolina Graboń tak wspomina swój pobyt w Mołdawii:
     „Jakież było nasze zdziwienie, kiedy na pierwsze spotkanie przybyło ponad 60 osób! Grupa była nie tylko zróżnicowania pod względem zaawansowania językowego, ale również co do wieku. Najmłodszy uczeń miał 5 lat, najstarszy ponad 80. Wszyscy zrezygnowali z wakacji, z pracy, obowiązków domowych. Niektórzy, by być „bliżej Polski”, dojeżdżali codziennie ponad 160 km.
     Byliśmy oczarowani Mołdawią i jej mieszkańcami. Kursanci, którzy wzięli udział w wyjazdowej szkole w Kiszyniowie – poza zapałem do pracy – od pierwszego dnia dali nam odczuć, co znaczy mołdawska gościnność i serdeczność.
     Dzień zaczynaliśmy intensywnie od zajęć lektoratowych. Zainteresowanie kursem było ogromne. Studenci pracowali w kilku grupach zgodnie ze stopniem znajomości języka polskiego. Jedni poznawali leksykę związaną z prostymi sytuacjami komunikacyjnymi, drudzy pogłębiali znajomość polskiej gramatyki oraz doskonalili swoje umiejętności w zakresie tworzenia różnych form wypowiedzi. Ponadto w trakcie zajęć dodatkowych uczestnicy dyskutowali o literaturze polskiej. Szczególnie podobały się im wiersze Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza.
     Po południu wspólnie śpiewaliśmy polskie piosenki, rozwiązywaliśmy rebusy i zagadki językowe. Studenci uczyli się tańczyć poloneza, uczestniczyli w projekcjach polskich filmów. Zajęcia te także obejmowały seminaria na temat polskiego folkloru.
     My uczyliśmy polskiej gramatyki, studenci oprowadzali nas po Kiszyniowie. Wszędzie spotykaliśmy się z życzliwością i otwartością.
     Zaskoczyło nas ogromne zainteresowanie sprawami Polski. Studentów ciekawiły polskie realia, pytali o ceny polskich produktów, miejsca warte zwiedzenia, polskie festiwale muzyczne. Również żywo dyskutowali nad najnowszymi wydarzeniami politycznymi oraz polskim system edukacji.
     Mieliśmy również okazję poznać specyfikę prac podejmowanych przez osoby działające w polskich stowarzyszeniach w Mołdawii, placówkach nauczania języka polskiego czy polskiej szkole. Z podziwem obserwowaliśmy nie tylko zapał do nauki, ale także zaangażowanie w prace nad przygotowaniem imprez promujących polską kulturę. Mamy nadzieję, że spotkanie z językiem i kulturą polską podczas wyjazdowej szkoły w Kiszyniowie pozostanie na długo w pamięci jej uczestników. Słuchacze podnieśli swoje kompetencje językowe, a kurs przyczynił się do integracji środowiska polonijnego. Studenci zawiązali nowe znajomości, które być może przerodzą się w przyjaźnie”.