A1 – elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym

Martyniuk Waldemar

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2004

Publikacja zawiera opis wymagań na pierwszym, najniższym poziomie znajomości języka – A1. Posługując się tabelami i skalami wskaźników biegłości zgodnymi z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego (ESOKJ 2003), autor dokonał przeglądu inwentarza funkcjonalno-pojęciowego, tematycznego i gramatycznego.

Accessibility