Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2

Butcher Anna, Janowska Iwona, Przechodzka Grażyna, Zarzycka Grażyna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2011 (wyd. I, 2009)

 

 

Publikacja opisuje i prezentuje różne typy zadań testowych, z którymi można spotkać się na egzaminie na najwyższym poziomie zaawansowania C2. Zbiór zadań ma na celu powtórzenie, utrwalenie bądź skontrolowanie posiadanych umiejętności językowych (do zbioru zadań został dołączony klucz). Jest to zarazem poradnik dla osób przygotowujących się do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego, znajdują się tu informacje i wskazówki dotyczące samej struktury egzaminu.