Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego

Red. Martyniuk Waldemar, Seretny Anna, Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2004

Książka zawiera wybór referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Tematyka tomu wiąże się z pracami przygotowawczymi, których celem było uruchomienie systemu wystandaryzowanych egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego jako obcego. Publikacja ta stanowi dokumentację wspólnego wysiłku polskich i zagranicznych specjalistów na rzecz poprawy jakości nauczania oraz testowania znajomości języka polskiego jako obcego.

Accessibility