Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/
Warszawa 2003 i 2008

Pozycja przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego oraz dla nauczycieli przygotowujących studentów do tego egzaminu. Zawiera wskazówki dotyczące przebiegu egzaminu, budowy poszczególnych części oraz wzory arkuszy egzaminacyjnych. Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza z nich to Standardy wymagań egzaminacyjnych, w której zamieszczono zasady ogólne: kto może przystąpić do egzaminu, co jest przedmiotem oceniania, części egzaminu, zasady jego przeprowadzania i oceniania, omówienie zadań egzaminacyjnych z podziałem na poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie, mówienie. Kolejne trzy części to przykładowe testy dla poziomu B1, B2, C2.

Accessibility