Polnisch? Aber gern! Polski? Bardzo chętnie! Sprechen, Schreiben und Hörverstehen. Übungsheft – Stufe B1

Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata

Gajt Wydawnictwo
Wrocław 2010 (wyd. I, 2007)

Podręcznik przeznaczony dla studentów niemieckojęzycznych, którzy przygotowują się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie progowym B1. Podręcznik został wydany w ramach projektu Saksońskiej Agencji Oświatowej Oddział w Budziszynie.

Accessibility