Przewodnik dla autorów zadań do testów językowych

Tłum. i adaptacja Gaszyńska-Magiera Małgorzata, Seretny Anna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2004

Publikacja skierowana do specjalistów, którzy zajmują się testowaniem znajomości języków obcych, a zwłaszcza problematyką opisywania i testowania biegłości w języku polskim jako obcym. Przewodnik został oparty na opracowaniu pt. Materials for the Guidance of Test Item Writers i stanowi jego rozwiniętą adaptację. Oryginalny materiał został poszerzony o przykłady zadań testowych z języka polskiego jako obcego, które stanowią autentyczny materiał egzaminacyjny państwowych egzaminów certyfikatowych prowadzonych od maja 2004 roku przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy teoretycznej i rozwiązań praktycznych dotyczących testów językowych.

Accessibility