Testy ogólne i specjalistyczne z języka polskiego jako obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Red. Zarzycka Grażyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2010

Seria jest pracą zbiorową i składa się z 6 zeszytów:
Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2)
Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1-C1
Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze
Testy dla kandydatów na studia medyczne
Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne
Testy dla kandydatów na studia techniczne

  Każda część zawiera testy oraz klucz, co pozwala studentom samodzielnie ocenić swój poziom zaawansowania językowego. W większości zeszytów podano również kryteria oceny oraz przykładowe prace pisemne. Poszczególne testy sprawdzają kompetencje w zakresie rozumienia ze słuchu (teksty przeznaczone do testowania tej sprawności powinny być odczytywane przez nauczyciela), pisania, czytania, poprawności gramatycznej oraz mówienia. Zeszyty mogą być wykorzystane na zajęciach jako materiał powtórkowy lub sprawdzający. Teksty i tematy do dyskusji dobrane są zgodnie z poziomem i profilem nauczania języka polskiego i zachęcają uczących się do rozwijania kompetencji gramatyczno-leksykalnej.

Accessibility