Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2

Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2012 (wyd. I, 2009)

Zbiór zadań składa się z pięciu części, które sprawdzają umiejętności gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podręczniku E. Lipińskiej i E.G. Dąmbskiej Kiedyś wrócisz tu… Cz. I), stopień opanowania sprawności receptywnych – czytania i słuchania oraz produktywnych – pisania i mówienia. Poprawność odpowiedzi można sprawdzić w kluczu. Materiały mogą również stanowić uzupełnienie podręcznika Kiedyś wrócisz tu….

Accessibility