Wskaźniki biegłości językowych

Martyniuk Waldemar

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2004

Praktyczne narzędzie oceny dla nauczających i egzaminujących, którzy za pomocą informacji zawartych w publikacji mogą określić, co uczący się już potrafi i na jakim etapie dydaktycznym jest w danym momencie. Książka może być też podstawą do opracowywania zadań do testów diagnostycznych, programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych.

Accessibility