Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Podręcznik dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Część 1 i 2

Pelc Teresa

Wydawnictwo WING
Łódź 1997

 

 

Książka, która jest zbiorem ćwiczeń komunikacyjnych, może być wykorzystywana w grupach początkujących i średnio zaawansowanych. Jest adresowana do nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone lekcje i zachęcić studentów do mówienia. Zawiera popularne gry, takie jak: warcaby, domino, bingo, które są inspiracją do stworzenia zabaw opartych na praktycznym wykorzystaniu poznanej leksyki. W publikacji znajdują się również plansze do gier, klucz odpowiedzi oraz instrukcje dla nauczycieli.