Czytając Barańczaka

Pawelec Dariusz

Wydawnictwo Gnome
Katowice 1995

 

 

Książka ukazała się w serii Biblioteka Interpretacji. Autor podejmuje próbę omówienia twórczości Stanisława Barańczaka. We wstępie pracy nakreśla ogólne ramy interpretacyjne, ukazując twórczość poety na tle wydarzeń historyczno-politycznych oraz zakreślając kontekst literackiej tradycji, do której odwołuje się Barańczak. W drugiej części książki przedstawiony jest zbiór tekstów poetyckich, które zostają poddane interpretacji. Każdy utwór został opatrzony objaśnieniami językowo-stylistycznymi oraz przywołaniem kontekstów interpretacyjnych.