Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek

Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „WYKŁADNIA”
Katowice 2017
 

Publikacja stanowi pokłosie seminarium naukowego „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej” zorganizowanego w Katowicach 16 marca 2017 r. przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Romuald Cudak
Tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako obcego

3. Ewa Jaskółowa
Umiejętności językowe a metodyka lektury

4. Bernadeta Niesporek-Szamburska
Kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę

5. Paweł Próchniak
Po stronie wiersza (w sieci)

6. Wiola Próchniak
Mówić o rzeczach ważnych – pomiędzy literaturą a lekcją

7. Barbara Morcinek-Abramczyk
Recepcja pragmatyczna, czyli literatura polska w nauczaniu japońskich studentów

8. Małgorzata Wójcik-Dudek
Obcy w szkolnym kanonie literackim. Studium przypadku

9. Wioletta Hajduk-Gawron
Adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego