Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Budzik Justyna Hanna, Tambor Agnieszka

Wydawnictwo Gnome, Wydawnictwo UŚ
Katowice 2018

 

 

Jako podstawy do zajęć z języka polskiego jako obcego zaproponowane zostały w książce filmy krótkometrażowe, które ze względu na swoją niewielką objętość nadają się do wykorzystania podczas zajęć w całości. Zestaw oferowanych filmów może pełnić funkcję urozmaicenia lekcji, ale także zapełniać lukę, która wytworzyła się w materiale proponowanym przez współczesne podręczniki do nauki jpjo. Filmy ujęte w książce tworzą swoisty katalog pretekstów do rozmowy na tematy trudne, pomijane przez większość podręczników. Zagadnienia kulturowe do poszczególnych filmów to tylko jedna z części oferowanych jednostek lekcyjnych. Poza nimi zaproponowano zestaw różnorodnych (kształtujących wszystkie sprawności językowe) ćwiczeń dopasowanych tematycznie do konkretnej produkcji. Podstawowym celem podręcznika jest rozwijanie u studentów sprawności komunikacyjnej. W poszczególnych scenariuszach ani w zawartych w nich ćwiczeniach nie zostały określone poziomy językowe. Jest to zabieg świadomy i celowy, aby dać nauczycielowi lub lektorowi możliwość dostosowania poszczególnych elementów do potrzeb i zainteresowań grupy.

W książce znaleźć można scenariusze zajęć oparte na następujących filmach:

– aktorskie – Dwaj ludzie z szafą, Mazurek, Mika, Moje miejsce, Szkoła, Święto zmarłych, Brzydkie słowa, Sezon na kaczki, Warszawianka

– animowane – Podróż, Reksio poliglota, Schody, Katedra, Animowana historia Polski, Bankiet, Danny Boy, Tango

Uzupełnieniem materiału zaproponowanego w książce może być leksykon: „Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien”.

Wybrane fragmenty: