Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (B2, C1)

Seretny Anna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 2007)

 

 

Podręcznik pomaga rozwijać i doskonalić sprawność czytania oraz strategie pracy z tekstem. W każdej z ośmiu jednostek znajduje się od trzech do pięciu tekstów tematycznie ze sobą powiązanych. Towarzyszą im różne ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia tekstu z wykorzystaniem czytania selektywnego, globalnego i szczegółowego. Tematyka zebranych tekstów ma zachęcać do dyskusji, wyciągania wniosków, służy także poszerzaniu zasobu leksykalnego.