Od słowa do słowa. Wybór tekstów do nauczania cudzoziemców języka polskiego

Gałdyń Elżbieta, Zwolski Henryk

Wydawnictwo Polonia
Warszawa 1988

Publikacja stanowi zbiór fragmentów prozy, artykułów i krótkich form literackich, które mają doskonalić sprawność rozumienia tekstu dla osób na różnym poziomie zaawansowania językowego. Jest to przydatny materiał na zajęcia mające na celu kształcenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem.

Accessibility