Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C1)

Seretny Anna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 2008)

Kontynuacja podręcznika Kto czyta – nie błądzi. Znajdują się tu ćwiczenia doskonalące strategie pracy z tekstem oraz sprawność czytania. Teksty prezentowane w książce pochodzą z rozmaitych źródeł, choć zdecydowanie dominują publikacje prasowe. Większość zaprezentowanych typów zadań występuje w egzaminach certyfikatowych sprawdzających stopień opanowania sprawności czytania w języku polskim jako obcym. Praca z podręcznikiem umożliwia zatem zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi.

Accessibility