Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych

Mędak Stanisław

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 2002)

Publikacja szeroko omawia zagadnienia składni, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia językoznawstwa stosowanego. Prezentowane ćwiczenia zostały dobrane w taki sposób, że mają ułatwić uczącemu się szybkie i skuteczne opanowanie reguł gramatycznych oraz samodzielne budowanie zdań i dłuższych wypowiedzi. Podręcznik zawiera informacje o funkcji prefiksów czasownikowych, omówienie roli zaimków dzierżawczych, listy przyimków łączących się z poszczególnymi przypadkami, listę rzeczowników odczasownikowych i ich odmianę, zestawienie czasowników zwrotnych oraz ich pary aspektowe. Część ćwiczeniowa zawiera ponad 140 zadań, do których dołączono klucz.

Accessibility