Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Część I. Czasownik. Część II. Imiona

Kozak Kinga, Pyzik Józef
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1994 (wyd. I, 1982, cz. I), Kraków 1993 (wyd. I, 1986, cz. II)

słowotwórstwa, składni, osobliwości leksykalnych i cech stylistycznych (część I) oraz rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika i przysłówka (część II). Ćwiczenia zbudowane są w taki sposób, aby umożliwiały zrozumienie funkcji poszczególnych elementów struktury i uczyły przekształcania jej w przypadku zmiany któregoś z komponentów. Zadania poprzedzone są krótką informacją gramatyczną na temat poszczególnych części mowy i tabelami odmian. Pozycja jest przydatna przy powtarzaniu i utrwalaniu materiału. Zawiera klucz do ćwiczeń.

Accessibility