Czas na czasownik (B2)

Garncarek Piotr

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2016 (wyd. I, 2001)

 

 

Zbiór ćwiczeń związanych z odmianą, składnią i semantyką czasownika, części mowy stanowiącej oś każdego polskiego zdania. Każdy z 35 rozdziałów rozpoczyna się od tekstu ukazującego te formy czasownika, których użycie będzie doskonalone. Następujące po nim ćwiczenia zwracają uwagę na formy czasownika, kontekst ich występowania i związaną z nim wieloznaczność. Szczególną uwagę poświęcono aspektowi czasownika, a więc temu zagadnieniu, które wielu studentów uważa za najtrudniejsze do opanowania.