Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

Red. Kłosińska Katarzyna

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2017 (wyd. I, 2001)

Kilkaset ćwiczeń z kultury języka polskiego – ćwiczenia sprawdzające znajomość polskiej fleksji, ortografii, interpunkcji, frazeologii czy stylistyki (część z nich polega na poprawianiu błędów językowych). Do książki dołączono klucz wraz z objaśnieniami. Ponadto omówiono najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Książka jest wykładnią normy językowej, bowiem wszystkie rozstrzygnięcia są zgodne z Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego. Najnowsze wydanie zostało uaktualnione i uzupełnione o opis współczesnych zjawisk językowych.

Accessibility