Gdybym znał dobrze język polski… Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców

Gołkowski Marek, Kiemut Anna, Kuc Maria, Majewska-Meyers Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2010 (wyd. I, 1991)

Publikacja zawiera 40 części poświęconych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej oraz klucz do ćwiczeń umożliwiający studentowi pracę samodzielną. W podręczniku znajduje również przykładowy test z zakresu poprawności gramatycznej na poziom B1, wzorowany – pod względem technik i strategii egzaminacyjnych – na oryginalnych zadaniach certyfikatowych.

Accessibility