Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych

Awdiejew Urszula, Dąmbska Elżbieta Grażyna, Lipińska Ewa

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1992 (wyd. I, 1986)

Skrypt przeznaczony jest dla studentów zaawansowanych. Ma służyć do nauczania skutecznego posługiwania się językiem polskim w jego odmianie pisanej. Książka podzielona jest na następujące części: odmiana nieoficjalna i oficjalna, składniowe i leksykalne wyznaczniki stylu, ćwiczenia kompozycyjne, pisma użytkowe, techniki skracania tekstów.

Accessibility