Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących

Pasieka Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2011 (wyd. I, 2001)

Zbiór ćwiczeń gramatycznych przeznaczony przede wszystkim dla studentów rozpoczynających naukę języka polskiego. Większość stanowią ćwiczenia strukturalne lub ćwiczenia wyboru, co pozwala zweryfikować tak sprawność produktywną, jak i receptywną w zakresie znajomości gramatyki. W ostatniej części zbioru pojawiają się ćwiczenia związane z rekonstrukcją tekstu, których celem jest nie tylko sprawdzenie umiejętności gramatycznych, lecz także znajomości słownictwa.

Accessibility