Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami

Mędak Stanisław

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2013 (wyd. I, 2004)

Pierwszy podręcznik obejmujący całość fleksji i składni polskiego liczebnika. Składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się informacje dotyczące fleksji oraz składni liczebnika (dla ułatwienia podano połączenia wyrazowe i frazeologiczne, w których głównym składnikiem jest właśnie liczebnik). Na drugą część składają się ćwiczenia pozwalające na użycie odmiany i składni liczebników. Mogą być one wykorzystywane na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego. W części trzeciej zawarto autentyczne teksty prasowe oraz ćwiczenia frazeologiczne.

Accessibility