Nie licz na liczebnik

Garncarek Piotr

Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2009

Jako że liczebnik sprawia sporo kłopotów nie tylko Polakom, lecz również cudzoziemcom uczącym się języka polskiego jako obcego, publikacja w sposób całościowy gromadzi wiedzę dotyczącą tej części mowy i kładzie nacisk na praktyczne jej wykorzystanie w życiu codziennym. Pomagają w tym teksty (także fragmenty poezji, prozy) i polska frazeologia. Książka zawiera informacje poświęcone historii Polski, które stanowią wyjście do rozważań gramatycznych. Zbiór może stanowić uzupełnienie zajęć lektoratowych lub być pomocą do nauki samodzielnej.

Accessibility