Od przypadka do przypadka. Część I. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń

Goszczyńska Halina, Magajewska Mirosława

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2012

Książka zawiera omówienie teoretyczne poszczególnych przypadków deklinacyjnych, co czyni z niej wartościową pomoc w procesie kształcenia poprawności gramatycznej studentów obcokrajowców. Omówienie zasad deklinacji gramatyki języka polskiego nadaje się tak do pracy samodzielnej, jak i do wykorzystania na zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego. Zbiór wzbogacają różnorodne ćwiczenia podzielone wedle poszczególnych przypadków, co pozwala na systematyzację poznanego materiału.

Accessibility