Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców (B2, C1)

Pyzik Józef

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2013 (wyd. I, 2000)

Kompendium zawiera rozbudowaną część poświęconą fleksji (opartą na funkcjach składniowych poszczególnych przypadków), słowotwórstwu, a także rozdziały dedykowane liczebnikowi. Objaśnienia teoretyczne oparte na najnowszych opracowaniach znajdują swoje praktyczne zastosowanie w dużej liczbie ćwiczeń wdrażających i sprawdzających. Zadania – ze względu na rozwiązania podane na końcu podręcznika – mogą być wykonywane samodzielnie lub z nauczycielem.

Accessibility