Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców

Klebanowska Barbara

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 1995 (wyd. I, 1990)

Zbiór ćwiczeń, który ma na celu wyrabianie umiejętności wyrażania tej samej treści w różnych formach. Przeznaczony jest zarówno dla uczniów, którzy biegle władają polszczyzną, jak i dla tych, którzy znajdują się na poziomie średnio zaawansowanym. Ćwiczenia poświęcone są następującym zagadnieniom: relacja czasowa, przyczynowa, celowa, zdania względne, strona bierna i imiesłowy przymiotnikowe. Książka zawiera klucz odpowiedzi.

Accessibility