Piszę więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów

Wójcikiewicz Marek

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1993

 

 

Podręcznik nie zawiera gotowych schematów i szablonów tekstów. Prezentuje możliwości i strategie pisania, omawiając zasady kompozycji na trzech poziomach – zdania, akapitu i tekstu. Wśród proponowanych przez autora ćwiczeń znajduje się m.in. zadanie polegające na dopisaniu wstępu i zakończenia listu.