Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego. Część I. Słownictwo tematyczne

Chłopicka-Wielgos Maria, Fornelski Piotr

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1991 (wyd. I, 1990)

Podręcznik został przygotowany z myślą o osobach, które znając podstawy gramatyki polskiej, chcą poszerzyć swoją znajomość języka pod względem leksykalnym. Autorzy wyodrębniają bardzo ogólne kręgi tematyczne, np.: człowiek, mieszkanie, podróż, zakupy, czas wolny i rozrywki, które stanowią oś dla wprowadzanego słownictwa na szczeblu konkretnym i bardziej uszczegółowionym. Zaletą książki jest prezentacja wyrazów zarówno z zakresu polszczyzny literackiej, jak i potocznej. Publikacja nie może być jednak traktowana jako samouczek, powinno się z niej korzystać w obecności lektora.

Accessibility