Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców

Rybicka Elżbieta

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1994 (wyd. I, 1990)

Podręcznik do nauczania idiomów języka polskiego, w którym zostały uwzględnione konstrukcje najczęściej pojawiające się w polszczyźnie mówionej. Idiomy przedstawiono za pomocą rysunków, które obrazują zwykle sens dosłowny, następnie prezentuje się ich funkcję i znaczenie w tekście, a na końcu postać słownikową wraz z definicją semantyczną oraz kilkoma przykładami użycia. Student może przećwiczyć zastosowanie poznanych idiomów dzięki wielu ćwiczeniom.

Accessibility