Nowe słowa, stare rzeczy

Szelc-Mays Magdalena

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2012 (wyd. I, 2004)

Pomoc w nauczaniu słownictwa na dwóch poziomach znajomości języka polskiego jako obcego: podstawowym i średnim ogólnym. Zawiera zestaw 44 kolorowych plansz ilustrujących 14 tematów, 6 plansz dodatkowych oraz zeszyt z ponad 400 ćwiczeniami. Wśród tematów są m.in. święta i zwyczaje, podróże, zakupy, urządzanie mieszkania, czas wolny i rozrywka. Na odwrocie każdej planszy znajdują się wyrazy podzielone na dwie grupy: słownictwo podstawowe oraz słownictwo poszerzające zasób leksykalny studentów średnio zaawansowanych. Drugą część podręcznika stanowią ćwiczenia słownikowe przygotowane na bazie poszczególnych plansz i pogrupowane według stopnia trudności.

Accessibility