Samo życie! Materiały do nauczania języka polskiego

Martyniuk Waldemar

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1986

 

 

Zestaw plansz zawierających rozmaite rysunki i schematy. Składają się one na trzy bloki tematyczne: ja i mój świat, doświadczenia i plany oraz opinie i poglądy. Plansze te stanowią uzupełnienie lekcji jako czynnik stymulujący wyobraźnię, aktywizujący i motywujący do mówienia. Stwarzają tym samym ogromne możliwości rozwijania słownictwa i sprawności komunikacyjnej praktycznie na wszystkich poziomach zaawansowania. Każda z plansz ilustruje określone zagadnienie leksykalne (np. opis postaci, rodzina, pytanie o drogę), a także gramatyczne (np. zdania warunkowe czy dopełniacz).