Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących (A1, A2)

Szelc-Mays Magdalena, Rybicka Elżbieta

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 1992)

Zebrany materiał językowy poszerza i utrwala słownictwo występujące w książkach dla cudzoziemców. Składa się z dwóch części: ćwiczeń ze słownictwa tematycznego oraz 70 plansz rysunkowych.. Pierwszy zestaw plansz (22) służy do nauczania słownictwa tematycznego. Z kolei druga grupa plansz (48) ma za zadanie przybliżyć problemy tzw. „małej gramatyki” języka polskiego, ilustrując zagadnienia takie, jak np. „Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -a”. Część ćwiczeń odnosi się do polskiej rzeczywistości, co przybliża studentom polską kulturę i realia naszego kraju.

Accessibility