Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców (B2)

Seretny Anna

Wydawnictwo Prolog
Kraków 2016

Zbiór ćwiczeń w układzie tematycznym. Opanowanie zebranej tu leksyki umożliwi podejmowanie i skuteczną realizację szerokiego spektrum działań językowych: receptywnych, produktywnych i mediacyjnych. Książka składa się z 20. jednostek tematycznych zebranych w 4 moduły zakończone sprawdzianem leksykalnym. Zadania umożliwiają uczącym się zarówno samodzielne odkrywanie znaczeń wyrazów, utrwalanie nowo poznanego słownictwa, jak i rozmaite działania z jego pomocą. Teksty, na których opierają się ćwiczenia, w większości poruszają aktualne problemy.

Accessibility