Testuj swój polski. Słownictwo 1 i Słownictwo 2

Krztoń Justyna

Szkoła Języków Obcych PROLOG
Kraków 2014 (wyd. I, 2011)

Zbiory ćwiczeń leksykalnych na poziomie A1-A2 (część I) i na poziomie A2-B1 (część II). Publikacja zawiera różnorodne zadania, np. wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, dopasowywanie odpowiedzi, które zostały pogrupowane w bogato ilustrowane rozdziały tematyczne. Może być uzupełnieniem treści zawartych w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego albo służyć jako materiał wzbogacający lekcje. Na końcu zamieszczono słowniki (polsko-angielski, polsko-niemiecki) i klucz do zadań oraz test sprawdzający zdobytą wiedzę.

Accessibility