Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Foland-Kugler Magdalena

Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna
Warszawa 1997

Publikacja poświęcona została dość trudnemu, ale bardzo przydatnemu zagadnieniu, jakim są wyrazy modyfikujące zwane wyznacznikami emocjonalnymi (np. tylko, dopiero, chyba, właściwie, aktualnie, przecież). Zawarto w niej precyzyjne objaśnienia dotyczące zasad użycia dziewiętnastu wyrazów pomocniczych, wyszczególniając przy okazji najczęstsze błędy z nimi związane. Do każdej pary słów dodano ćwiczenia wraz z kluczem. Na końcu książki znajduje się dziesięć krótkich historii będących ilustracją zastosowania omawianych operatorów.

Accessibility