100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych

Skorek Ewa Małgorzata

Grupa Wydawnicza Harmonia
Gdańsk 2013 (wyd. I, 2005)

Książka stanowi kompilację różnorodnych ćwiczeń ortofonicznych pomocnych w terapii osób zmagających się z wadami wymowy. Znajdują się w niej ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne, fonacyjne, oddechowo-fonacyjne oraz oddechowe i poprawiające sprawność narządów mowy. Dobór odpowiednich technik pracy ułatwia tabela, w której znaleźć można szczegółowe zestawienie typów ćwiczeń. Książka adresowana jest zarówno do nauczycieli i logopedów, jak również do rodziców dzieci z wadami wymowy. Ćwiczenia przeznaczone są tak dla dzieci, których rozwój przebiega prawidłowo, jak dla tych, u których występują różnego rodzaju problemy wymawianiowe.

Accessibility