Nie lubię igreka

Ikeda Anna

Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych
Tokio 2008

 

 

Poradnik logopedyczny przeznaczony dla osób japońskojęzycznych. Książka zawiera ćwiczenia i materiały do nauczania i uczenia się wymowy polskiej ze szczególnym uwzględnieniem trudności, na jakie napotyka student japońskojęzyczny. Ćwiczenia mogą być wykorzystywane zarówno podczas pracy samodzielnej, jak i z pomocą nauczyciela. Podręcznik składa się z książki oraz płyty CD. Książka jest udostępniona na tej stronie internetowej dzięki uprzejmości i zgodzie Autorki oraz pomysłodawcy i koordynatora projektu prof. Tokimasy Sekiguchiego. Projekt był prowadzony w Katedrze Kultury Polskiej Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych.

Dlaczego ćwiczenie wymowy jest ważne? (PL)
Dlaczego ćwiczenie wymowy jest ważne? (JP) 第一部 なぜ発音の練習は大事なのか?
Przekrój ogólny narządu mowy (PL)
Przekrój ogólny narządu mowy (JP) 調音器官の断面図
Objaśnienie oznaczeń (PL)
Objaśnienie oznaczeń (JP) 第二部 イラストの意味
Głoski sz, ż/rz, cz, dż (PL)
Głoski sz, ż, rz, cz, dż (JP) の音
Głoska cz (PL)
Głoska cz (JP) の音
Głoska dż (PL)
Głoska dż (JP) の音
Głoska sz (PL)
Głoska sz (JP) の音
Głoska ż/rz (PL)
Głoska ż/rz (JP) の音
Głoski ś, ź, ć, dź (PL)
Głoski ś, ź, ć, dź (JP) の音
Głoska r (PL)
Głoska r (JP) の音
Głoska l (PL)
Głoska l (JP) の音
Głoska y (PL)
Głoska y (JP) の音
Głoska u (PL)
Głoska u (JP) の音
Głoska ł (PL)
Głoska ł (JP) の音
Głoska w (PL)
Głoska w (JP) の音
Głoska f (PL)
Głoska f (JP) の音
Głoska ch/h (PL)
Głoska ch/h (JP) の音
Głoska n (PL)
Głoska n (JP) の音
Głoska m (PL)
Głoska m (JP) の音
Samogłoski ę, ą (PL)
Samogłoski ę, ą (JP) 母音
Geminaty (PL)
Geminaty (JP) 子音重複について
Wymowa doliterowa (PL)
Wymowa doliterowa (JP) 文字通りの発音
Interferencje z języka angielskiego (PL)
Interferencje z języka angielskiego (JP) 英語の干渉
Błędy dotyczące akcentu (PL)
Błędy dotyczące akcentu (JP) アクセントに関する誤り
Głoska u (JP) の音
Głoski s, z, c, dz (PL)
Głoski s, z, c, dz (JP) の音
Wstęp (PL)
Wstęp (JP) 序文