Posłuchaj, jak mówię. Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego

Madelska Liliana

Artjam-studios
Wiedeń 2010

 

 

Komplet materiałów to: podręcznik ucznia, poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz. W podręczniku znajduje się ponad pięćset ilustracji do odpowiednio dobranych par minimalnych służących do ćwiczenia słuchu, wymowy, czytania i pisania. Głównym celem ćwiczeń jest rozwijanie u uczniów procesów mentalnych, odpowiedzialnych za rozumienie i produkcję mowy oraz rozwijanie świadomości fonologicznej, ułatwiającej naukę czytania i pisania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla polskich dzieci (także tych, które są wychowywane w środowisku wielojęzycznym, za granicą). Mogą z niego korzystać obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako obcego.