40 koncepcji dobrych lekcji

Red. Rabiej Agnieszka, Marczyńska Hanna, Zaręba Beata

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2011

Płyta CD zawiera zbiór zróżnicowanych tematycznie scenariuszy lekcji języka polskiego jako obcego. Ich celem jest rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania na wszystkich poziomach zaawansowania. Publikacja jest pomocą dydaktyczną dla nauczycieli szukających inspiracji metodycznych. Może być wykorzystywana jako samouczek dla studentów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe.

Accessibility