Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie

Dąbrowska Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Warszawa 2010

Publikacja skierowana do nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę za granicą lub już pracują w organizacjach i stowarzyszeniach polonijnych w środowiskach rosyjskojęzycznych. Książka może też być pomocą dydaktyczną dla studentów specjalności glottodydaktycznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych nauczania języka polskiego jako obcego. Znajdują się w niej wskazówki dotyczące sposobów nauczania poszczególnych sprawności językowych, doboru podręczników i pomocy dydaktycznych oraz programów nauczania przeznaczonych dla studentów ze Wschodu.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp

I. NAUCZANIE JPJO NA WSCHODZIE

1. Interferencja zewnętrzna w nauczaniu studentów z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim
2. Fałszywi przyjaciele, czyli pułapki językowe. Rusycyzmy
3. Poziomy zaawansowania znajomości JPJO
4. Programy nauczania JPJO

II. POMOCE DO NAUCZANIA JPJO

1. Pomoce dydaktyczne w nauczaniu JPJO
2. Wykaz wybranych podręczników

III. TRUDNE MIEJSCA POLSZCZYZNY

1. Trudne miejsca polszczyzny. Typowe błędy popełniane przez uczniów mówiących językami wschodniosłowiańskimi
1.1. Błędy leksykalne
1.2. Błędy gramatyczne

IV. SPOSOBY NAUCZANIA, ĆWICZENIA I TESTOWANIA POSZCZEGÓLNYCH PODSYSTEMÓW JĘZYKA. TYPY TESTÓW JĘZYKOWYCH

1. Sposoby nauczania, ćwiczenia i testowania poszczególnych podsystemów języka
1.1. Nauczanie wymowy polskiej
1.2. Nauczanie gramatyki
1.3. Nauczanie słownictwa
2. Nauczanie sprawności językowych
3. Planowanie lekcji/lektoratu JPJO. Konspekt
4. Typy testów językowych

V. TREŚCI POZAJĘZYKOWE W NAUCZANIU JPJO

Bibliografia

Accessibility