Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji

Dębski Robert

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2009

Publikacja zawiera wyniki badań poświęconych procesowi utrzymania języka polskiego przez Polonię w Australii w okresie powojennym. Autor włącza do opisu stanu języka polskiego za granicą elementy z zakresu komunikacji komputerowej i nauczania wspomaganego komputerowo. Zdefiniowane zostaje zjawisko globalizacji i elektronicznych technologii społecznych przy jednoczesnym zaprezentowaniu literatury naukowej z zakresu kontaktów społecznych w cyberprzestrzeni i wpływu globalizacji na języki świata oraz na życie osób dwujęzycznych. W książce znajdziemy także opis programu nauczania oraz sposobów unowocześniania szkół polonijnych w Australii.

Accessibility