Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia

Red. Kuros-Kowalska Kamila, Loewe Iwona

Fonem.eu Joanna Gruba
Gliwice 2014

Publikacja stanowi pokłosie I Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Bilingualism, multingualism and multiculturalism – assets and liabilities to successful communication”, które zostało zorganizowane przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego i Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego UŚ. Artykuły – przetłumaczone na język angielski i włoski – dotyczą funkcjonowania ludzi w dwujęzycznym środowisku i kulturze oraz stykania się kultur narodowych. Autorami tekstów są filolodzy, językoznawcy i logopedzi.

SPIS TREŚCI

TEKSTY POLSKOJĘZYCZNE

A. SZCZEPANEK: Czy niech zawsze niech znaczy? O wykładnikach trybu w książkach Paula Coelho. Tłumaczenie a oryginał

J. KANIA: Czynniki: kluczowe dla przyswajania języka obcego. Studium przypadku Japonki w Australii

A. NOTT-BOWER: Dwujęzyczność a rozwój poznawczy w świetle teorii Jima Cumminsa

D. DYKTA: Dwujęzyczność polsko-włoska. Zjawisko submersji

M. PAKURA: „Dzień jak co dzień” – czyli o tym, co piszą i jak piszą dzieci romskie w polskiej szkole

I. LOEWE: Gadżety epok w kontekście wielokulturowości

K. WĘSIERSKA: Interwencja logopedyczna w przypadku jąkania u osób bilingwalnych

H.W. LANGDON: O komunikacji i porozumieniu międzykulturowym w kontekście bilingwizmu

I. MICHALAK-WIDERA, I. BIJAK: Postępowanie logopedyczne z dzieckiem wielojęzycznym. Studium przypadku

K. KUROS-KOWALSKA: Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą

K. GAWEŁ: Tłumacz – inhibitor czy katalizator w procesie dialogu międzykulturowego?

D. TUTKA: Wielojęzyczność edukacyjna. Kompetencje językowe studentów filologii angielskiej

J. PRZYKLENK: Więcej niż jeden – to dobrze czy źle? O stosunku Polaków do wielojęzyczności w historii polszczyzny

TEKSTY OBCOJĘZYCZNE

D. DYKTA: Bilingusimo polacco-italiano. Fenomeno di sommersione

J. KANIA: Factors relevant to the acquisition of English as a second language. The case of a Japanese woman in Australia

H.W. LANGDON: Multicultural communication in the context of bilingualism

A. NETT-BOWER: The relationship between bilingualism and cognitive development. Practical application od Jim Cummins’s theory

Accessibility