e-polonistyka 3

Red. Dziak Aleksandra, Kopacz Agnieszka
Wydawnictwo KUL
Lublin 2015

Książka pogłębia przemyślenia dotyczące problematyki wpływu technologii cyfrowych na dwie przestrzenie: humanistyczną (w tym literacko-artystyczną) oraz edukacyjną. Publikacja ukazuje wielowymiarowość nowych mediów oraz ich złożony charakter. Całość obrazowana jest dziełami kultury cyfrowej, co stanowi ważną zaletę zbioru, proponuje bowiem przegląd nowych tekstów kultury. Równie cenne jest podejście praktyczne, prezentowane zwłaszcza w tekstach poświęconych dydaktyce. Autorzy, opierając się na własnych doświadczeniach, prezentują nowatorskie rozwiązania, które mogą stać się inspiracją dla osób planujących wykorzystywać środowisko cyfrowe w swojej pracy dydaktycznej.

Accessibility