Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia

Żurek Anna

Oficyna Wydawnicza Leksem
Łask 2008

Praca poświęcona szeroko rozumianej etykiecie językowej. Autorka skupia się na grzeczności językowej cudzoziemców, na wybranych przykładach analizując pięć aktów mowy: powitania, pożegnania, podziękowania, przepraszania i proszenia. Publikacja w zwięzły i przystępny sposób omawia zagadnienia związane z różnymi modelami grzeczności.

Accessibility