Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy… O glottodydaktycznych aspektach relacji „język a kultura” w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Burzyńska-Kamieniecka Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2002

Autorka próbuje odpowiedzieć na następujące pytania: jakie poziomy (elementy języka) wyrażają relację „język a kultura” w języku polskim; jakie elementy języka odpowiedzialne za przekaz treści kulturowych (bądź też kulturą uwarunkowane) powinny zostać uwzględnione w procesie nauczania języka polskiego jako obcego; jak przedstawia się udział „kulturowo nośnych” jednostek języka w wybranych współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego; czy omawiany problem relacji „język a kultura” występuje także w podręcznikach do języka polskiego powstałych i stosowanych w przeszłości.

Accessibility