Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze

Sękowska Elżbieta

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2010

Rezultat kilkuletnich analiz naukowych, które dotyczyły lingwistycznych badań polonijnych. Znajduje się tu także opis perspektyw rozwoju języka Polonii na początku XXI wieku. W pracy zarysowano historię zbiorowości polonijnej, jej podział, a także sposoby definiowania języka Polonii. Autorka starała się opisać, jak można rozumieć pojęcia: dialekt polonijny, bilingwizm, etniczność, tożsamość. Równocześnie zwraca uwagę na uniwersalność pewnych zjawisk językowych (mechanizmy adaptacji, derywacji, kalki językowe, mechanizmy integracji i deformacji) i udowadnia, jak złożonym zjawiskiem stał się dialekt polonijny.

Accessibility