Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN

Red. Miodunka Władysław

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1992

Publikacja, w której po raz pierwszy w Polsce przedstawiono programy nauczania języka polskiego jako obcego. Zawiera także wyniki badań naukowych, których celem było zbadanie frekwencyjności kategorii gramatycznych. Rezultaty badań zawierają nie tylko analizę ilościową systemu gramatycznego, ale także analizę słownictwa, frazeologii i składni.

SPIS TREŚCI

WSTĘP
SKŁAD KOMISJI EKSPERTÓW MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
WŁADYSŁAW MIODUNKA: Programy nauczania polszczyzny. Próba syntezy badań z zakresu językoznawstwa stosowanego do nauczania języka polskiego jako obcego

CZĘŚĆ I. PROGRAMY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
HALINA ZGÓŁKOWA: Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego
Lista haseł do Słownika minimum współczesnej polszczyzny (I poziom nauczania)
Lista haseł do Słownika podstawowego języka polskiego (II poziom nauczania)
Lista haseł do Słownika podstawowego języka polskiego (III poziom nauczania)
Wykaz liczebników głównych i porządkowych, które zostały wyłączone z układu alfabetycznego haseł słownika podstawowego języka polskiego
Nazwy części świata wraz z przymiotnikami i nazwami mieszkańców
Nazwy niektórych krajów i ich mieszkańców oraz formy przymiotnikowe

WŁADYSŁAW MIODUNKA: Program gramatyczno-syntaktyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego
1. Poziom I (dla początkujących)
2. Poziom II (dla średnio zaawansowanych)
3. Poziom III (dla zaawansowanych). Profil ogólny

WALDEMAR MARTYNIUK: Inwentarz intencjonalno-pojęciowy i tematyczny do nauczania języka polskiego jako obcego
A. Inwentarz intencjonalno-pojęciowy
B. Inwentarz tematyczny

WALDEMAR MARTYNIUK: Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego. Propozycja systemu certyfikatowego

CZĘŚĆ II. STRUKTURA WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY (NA MATERIALE BADAŃ FREKWENCYJNYCH POLSZCZYZNY TELEWIZYJNEJ)
ZOFIA KUBISZYN-MĘDRALA: Frekwencja części mowy w polszczyźnie mówionej
MONIKA SZPICZAKOWSKA: Charakterystyka ilościowa kategorii gramatycznych rzeczownika
WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI: Charakterystyka ilościowa kategorii gramatycznych przymiotnika
MIROSŁAW SKARŻYŃSKI: Charakterystyka ilościowa kategorii gramatycznych liczebnika
BRONISŁAWA LIGARA: Charakterystyka ilościowa kategorii gramatycznych zaimka
MONIKA SZPICZAKOWSKA: Charakterystyka ilościowa kategorii gramatycznych imiennych części mowy
JOLANTA ANTAS: Charakterystyka ilościowa kategorii fleksyjnych i składniowych czasownika
MIROSŁAW SKARŻYŃSKI: Charakterystyka ilościowa przysłówków
MONIKA SZPICZAKOWSKA: Charakterystyka ilościowa imiesłowów przysłówkowych
WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI: Charakterystyka ilościowa przyimka
ZOFIA KUBISZYN-MĘDRALA: Charakterystyka ilościowa wskaźników zespolenia
JOLANTA ANTAS: Charakterystyka ilościowa modulantów

Accessibility